DISTANCIAMENT SOCIAL

Per molt que no ho pareixi el distanciament físic o social és una mesura importantíssima i que tots hem de respectar 

Reprodueix vídeo

Vés amb compte, el futur de la COVID està en mans de tots!