Característiques de transmissió

Com es transmet?

Gotes respiratòries

Es generen amb la tossina o esternut d'una persona malalta

Els secrecionistes infecten a una altra persona si entren amb contacte directe amb el nas, ulls o boca. Per això és important tapar-se la boca amb la cara interna del colze, rentar-se les mans freqüentment i l’ús de mascareta. Aquest tipus de contacte és probable si algú està en contacte directe (menys d’un metre de distància) amb una persona infectada.

Si als espais tancats hi ha persones infectades durant molt de temps aquestes microgotes respiratòries, els aerosols, poden quedar a l’ambient i així infectar altres persones de l’espai. Això pot passar en reunions d’amics, familiars, restaurants, etc.

Els aerosols

SOBRETOT EN INTERIORS AMB MOLTA GENT I POC VENTILATS

SUPERFÍCIES

eS POT PROPAGAR AMB EL CONTACTE DE SUPERFÍCIES CONTAMINADES.

TRANSMISIÓ PER L'AIRE

No passa a distàncies majors a un o dos metres, en espais oberts o ben ventilats i amb l'ús de mascareta

PERÍODE D'INCUBACIÓ

És de 5 a 7 dies, no pot arribar als 14 dies