història

coronavirus

EL COMENÇAMENT

La covid-19 va néixer a la ciutat de Wuhan, a la Xina. A mitjans del desembre de 2019, les autoritats sanitàries de Wuhan van detectar una sèrie de casos de pneumònia produïda per una causa desconeguda.

12/19


Es detecten diferents casos d'aquesta pneumònia desconeguda a Wuhan

13/01/20


Primer cas confirmat del virus fora de Xina

11/03/20


La OMS la reconeix com a pandèmia mundial

08/12/20


Es duu a terme la primera vacunació contra la COVID-19

Com es transmet?

Les dades actuals indiquen que el virus es propaga, principalment, per mitjà de gotes respiratòries entre persones que estan en contacte proper. Aquestes gotes tenen diferents grandàries, des de gotetes petites respiratòries fins aerosols.

El 13 de març es va declarar l'estat d'alarma nacional a Espanya

Polítiques de confinament dins Espanya

Accions preses pel govern espanyol per limitar contagis